Elektrostatsko lakiranje bojama u prahu

Tehnološki postupak plastificiranja – površinske zaštite materijala

Osnovna namjena površinske zaštite je zaštita metala od korozije, habanja, temperature i bolji estetski izgled.

Postojanost presvlake kod bojenja ovisi od:

 • pripreme materijala ,
 • uvjeta eksploatacije,
 • otpornosti na vanjska i kemijska agresivna sredstva,
 • prijanjanja (adhezije) presvlake na osnovu,
 • broja pokrivnih slojeva,
 • kvalitete praha,
 • termičke obrade presvlake koja se određuje u ovisnosti od osobina materijala,
 • oblika i debljine
 • kao i od tehničkog procesa nanošenja presvlake.

Kvaliteta i postojanost presvlake se postiže

 • kvalitetnim odmašćivanjem,
 • fosfatiranjem,
 • pjeskarenjem
 • ili drugim načinima kemijske obrade. Za dugotrajnost presvlake bitna je i kvaliteta mehaničke obrade, odnosno detalji kao što su odstranjivanje pukotina, udubljenja, prisustvo šiljaka i neobrađenih dijelova, šavova od zavara, ulegnuća i drugih defekata površine.

Postupak lakiranja –plastificiranja (polimerizacije ) sastoji se od 4 dijela:

 1. Priprema površine
 2. Nanošenenje praha elektrostatskim putem (boja u prahu)
 3. Pečenje praha (adhezija boje u prahu)
 4. Kontrola kvaliteta presvlake

Priprema površine obuhvata čišćenje korozije, ulja, ostataka soli, alkalija, kiselina, stare boje kao i mehaničkih primjesa. Ovisno od stupnja zaprljanosti čišćenje se izvodi pjeskarenjem, kemijskim ili mehaničkim putem. Kemijska priprema se izvodi u posebnom protočnom uređaju metodom raspršivanja (prskanja) sa toplom vodom i sredstvima za čišćenje, odmašćivanje i dezinsekciju. Nakon toga se površina ispira u vodi i suši.

Nanošenje boje u prahu na suhim elementima vrši se u kabini za nanošenje praha. Kabine su proizvedene u firmi ITW GEMA. Prah se nanosi elektrostatskim ručnim pištoljem tipa EASY -1B proizvođača ITW GEMA, pri ulaznom naponu 80 kV i struji od 150 µA.

Pečenje (polimerizacija) praha se odvija u vještačkim uvjetima, pomoću zagrijanog zraka (konvekcijom) u termički izoliranoj komori na temperaturama od 160-220°C sa prinudnom cirkulacijom toplog zraka čime se postiže ravnomjernost zagrijavanja. Temperatura i vrijeme pečenja praha ovisi od vrste praha i određuju se u skladu sa preporukama proizvođača. U procesu koristimo prah raznih proizvođača. Bitno je da prah zadovoljava ekološke norme (ne sadrži olovo i kadmij). Komora za pečenje je opremljena sa sondom i termoregulatorom i ostalom elektro i automatskom opremom tako da se pečenje odvija u kontroliranim uvjetima.

Kontrolu kvaliteta presvlake vršimo vizualnim pregledom postignute strukture i mjerenjem debljine presvlake laka koja iznosi od 65-100µm .

Sa aspekta zaštite životne i radne sredine u tehnološkom procesu se ne pojavljuju produkti koji bi mogli utjecati na poremećaj ekološke ravnoteže i proizvesti štetne učinke na osoblje i okoliš. Boje u prahu ne sadrže organske rastvarače, te prilikom nanošenja i pečenja ne dolazi do emisije rastvarača u atmosferu..

U našem pogonu u mogućnosti smo vršiti uslugu lakiranja u širokom izboru nijansi i dekorativnih efekata po RAL karti kao i drugih specijalnih vrsta boja .
Nudimo usluge lakiranja elemenata čelične ,AL bravarije i drugih elemenata.
Dimenzije peći za pečenje 1800x1500x3000 mm (VxŠxD)

 


Vaša korpa

Dobrodošli, Gost

Broj proizvoda: 0
Ukupan iznos:  0.00 KM
prijava Prijava